# 77

Грант до €10 000 для МСБ на реалізацію заходів з оптимізації енергоефективності

Суть

Проєкт EENergy відкриває унікальні можливості для МСП, які активно працюють над зменшенням свого відбитку на довкілля та оптимізацією споживання енергії (зменшення споживання енергії на 5%). Подати заявку на участь у відкритому конкурсі EENergy і потенційно отримати грант у розмірі 10 000 євро – це перший крок у реалізації амбітних енергоефективних проектів. 

Цільова аудиторія

Малі та середні підприємства України.

Вимоги

Контрактна мета заходів полягає в досягненні 5% зменшення споживання енергії. Ці заходи повинні входити в одну або декілька з трьох наступних категорій:

  • Інвестиції. Ця категорія охоплює впровадження, придбання, покупку та/або установку нового програмного забезпечення, апаратного забезпечення, обладнання чи інших технологій.
  • Консультування. Ця категорія охоплює консультативні послуги, пов'язані із визначенням та впровадженням заходів з підвищення енергоефективності, а також енергетичні аудити.
  • Навички та навчання. Ця категорія охоплює доступ до тренінгів, курсів, занять та програм для освіти та підвищення кваліфікації працівників у питаннях енергоефективності.

Можлива комбінація заходів у межах трьох типів із загальними бюджетами, більшими ніж 10 000 євро, проте загальна сума грантового фінансування для надання не перевищуватиме 10 000 євро на мале та середнє підприємство.

  • Компанія має взаємодіяти з ENN та розробляти План дій з енергоефективності разом з консультантом з сталого розвитку ENN .

Процедура

Процес подання заявки на програму включає наступні етапи:

  1. Подання заявки: Компанія подає заявку на участь у програмі EENergy через відповідну онлайн-платформу чи інші доступні канали. Заявка повинна містити докладну інформацію про компанію та її енергоспоживання.
  2. Активація зворотного зв'язку: Після подання заявки компанія отримує детальний звіт, що базується на наданій інформації. Цей звіт дозволяє розуміти потенційні можливості для зменшення енергоспоживання та підвищення енергоефективності.
  3. Отримання порівняльних звітів. Крім початкового звіту, компанія отримує три додаткових порівняльних звіти. Ці звіти проводять порівняльний аналіз енергоефективності компанії в порівнянні з іншими компаніями того ж розміру, регіону та галузі.
  4. Аналіз та консультації. Компанія отримує можливість працювати з консультантами з Мережі підприємств Європи ENN для аналізу порівняльних звітів та розробки стратегій зменшення енергоспоживання. Цей аналіз допомагає ідентифікувати сильні та слабкі сторони компанії в галузі енергоефективності.
  5. Прийняття рішень і коригування стратегії. На основі звітів та консультацій компанія приймає обґрунтовані рішення щодо стратегій зменшення енергоспоживання. Ці стратегії можуть включати впровадження нових технологій, зміни виробничих процесів та інші заходи.

Цей процес дозволяє компаніям отримати не лише фінансову підтримку, але й індивідуальні консультації та порівняльний аналіз для ефективного впровадження заходів з енергоефективності.

Терміни

15 квітня 2024 року

Організатор

EENergy