# 133

Доступний фінансовий лізинг 5-7-9% для ММСБ

Безстроково
 • Усі регіони
 • Усі сфери бізнесу
 • Усі галузі

Суть

Міністерство фінансів України разом із Фондом розвитку підприємництва пропонує мікро-, малому та середньому бізнесу програму державної фінансової підтримки за умовами фінансового лізингу зі ставками 5-7-9%. Ця ініціатива має на меті підтримати розширення виробництва, зростання експорту та імпортозаміщення, залучення високотехнологічних виробництв та інновацій, а також сприяти створенню нових робочих місць і зменшенню витрат мікро-, малих та середніх підприємств на виплати за договорами фінансового лізингу в рамках їх комерційної діяльності.

Цільова аудиторія

Подати заявку можуть підприємства, які відповідають таким критеріям:

 • Мікро-, малий або середній бізнес, який зареєстрований на території України.
 • Підприємство є юридичною особою, учасники (засновники) якого є фізичними або юридичними особами - резидентами України, у тому числі громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами - резидентами України.
 • Підприємство сумарно з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останніх три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну €200 000.
 • Підприємство не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва”.

Цілі

Договори фінансового лізингу, за якими може бути надана державна підтримка, укладаються для досягнення інвестиційних цілей, зокрема:

 • придбання та/або модернізації основних засобів суб’єктом підприємництва;
 • придбання суб’єктом підприємництва транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, залізничних вагонів, автобусів, які використовуються в комерційних та виробничих цілях;
 • придбання нежитлової нерухомості з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам.

 

Умови

 • Максимальний строк фінансового лізингу до 60 місяців.
 • Одноразова комісія, за надання послуг фінансового лізингу в розмірі 1,5% від суми фінансування.

Сума

До 60 млн грн - максимальна сума діючих договорів фінансового лізингу або доступних лімітів кредитування за кредитними договорами укладених в рамках Програми (разом з Групою пов’язаних з ММСП контрагентів).

До 90 млн грн - для сільськогосподарських товаровиробників.

Процедура

 1. Підприємець обирає предмет лізингу та подає заявку уповноваженому лізингодавцю.
 2. Підприємець та лізингодавець укладають договір.
 3. Передача предмету лізингу підприємцю.
 4. Сплата підприємцем компенсованого лізингового платежу на щомісячній основі. Відшкодування сум компенсацій, отриманих ММСП, уповноваженому лізингодавцю з ексроу-рахунку ФРП здійснюється на щомісячній основі.

Терміни

Безстроково.