# 137

Пільговий кредит до €600 000 для МСБ Київської обл.

Безстроково
  • Усі сфери бізнесу
  • Усі галузі

Суть

Київська міська влада спільно з Фондом розвитку підприємництва (ФРП) сприяють у частковому відшкодуванні відсоткових ставок за кредитами банків для МСП. Здешевлення відсоткових ставок у відповідності до умов Програми надаватиметься МСП м. Києва та Київської обл. у вигляді компенсації 50% від номінальної відсоткової ставки за кредитами, наданими банками-партнерами ФРП. Компенсації відсоткових ставок МСП надаватимуться в рамках кредитних програм ФРП, що фінансуються за рахунок його капіталу, позик від Уряду Німеччини через Німецький банк розвитку KfW та ініціативи Європейського Союзу EU4Business, спрямованої на компенсацію валютних збитків за кредитами МСП.

Цільова аудиторія

Позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, що зареєстровані в м. Києві, виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території м. Києва або Київської обл., ведуть реальну господарську діяльність не менше 3 (трьох) років та які підпадають під визначення суб’єктів МСП згідно з положеннями Господарського кодексу України, зокрема:

  • суб’єкти малого підприємництва – середня кількість працівників не перевищує 50 осіб, річний дохід не перевищує €10 млн;
  • суб’єкти середнього підприємництва – середня кількість працівників становить від 50 до 250 осіб, річний дохід не перевищує €50 млн.

Вимоги

1. Позичальник зареєстрований в м. Києві, виробничі потужності повністю або частково розміщені на території м. Києва або Київської обл.

2. Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації, тощо), окрім виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності, програмування, азартних ігор, тощо.

3. Цільове призначення кредитів, у рамках напрямів основної діяльності позичальника відповідно до КВЕД 2010.

  • Придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення.
  • Модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
  • Придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва.
  • Впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на зменшення енергозатрат.
  • Впровадження «зелених технологій» виробництва.
  • Поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів).

4. Позичальник зобов’язаний профінансувати не менше 20% вартості об’єкту кредитування.

Умови

Відсоткова ставка – 11,5% (з яких 50% буде відшкодовано Фондом розвитку підприємництва (ФРП) - для кінцевого позичальника відсоткова ставка становитиме 5,75%). 

Для підприємців столиці, які є учасниками державної програми «Доступні кредити  5-7-9%»,  кінцеві  відсоткові ставки будуть 2,5 – 3,5 – 4,5% річних. 

Максимальний термін - 6 років.

Сума

€600 000 (або гривневий еквівалент)

Терміни

Безстроково.